Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

Z JASKINI DO GWIAZD

data dodania: 3 maja 2014

W dobie postępującego procesu starzenia się społeczeństw coraz większego znaczenia nabiera wdrażanie idei aktywnego starzenia się, które połączy w sobie zagospodarowanie potencjału osób starszych i równocześnie zmniejszy poczucie ich wykluczenia społecznego. Dostrzegając ten problem Fundacja Skawińskie Centrum Wolontariatu i Towarzystwo Przyjaciół Skawiny w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną w Skawinie, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Seniora „Seniorek”, przygotowało projekt pt. „Z jaskini do gwiazd – e-warsztaty artystyczne promujące integracje międzypokoleniową”. Wniosek został skierowany do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Nasz projekt znalazł się na 24 miejscu spośród 1288 wniosków (złożonych w priorytecie nr 2 konkursu) i tym samym uzyskał 100% finansowania w wysokości 42.861,00zł.
Co czeka na uczestników powyższego przedsięwzięcia?
Po pierwsze: warsztaty informatyczne, które przeprowadzone zostaną w otwartym w 2012 roku MultiCentrum (filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie), pierwszym w Małopolsce wielofunkcyjnym i interaktywnym centrum edukacji i rozrywki, dającym możliwość realizacji atrakcyjnych zajęć w oparciu o nowoczesne technologie. Beneficjenci wraz z wolontariuszami wprowadzeni zostaną w świat portali społecznościach oraz dowiedzą się, jaką funkcję pełni fanpage w promocji NGO. Następnie utworzą swój własny fanpage, który, w oparciu o materiały z realizacji warsztatów, będą na bieżąco aktualizować.
Po drugie: warsztaty artystyczne, które mają na celu eksplorowanie świata sztuki dawnej i współczesnej, zmniejszenie uprzedzeń wobec sztuki najnowszej oraz spróbowanie własnych sił w twórczych działaniach. Zajęcia organizowane będą w postaci wyjazdów do muzeów oraz jako spotkania warsztatowe, obejmujące cześć prezentacyjną, wykładową, dyskusje i ćwiczenia praktyczne. Podczas zajęć uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z zakresu historii sztuki i wydarzeń kulturalnych odbywających się w Krakowie. Elementem warsztatów będą również działania praktyczne, które w oparciu o zestaw zadań wykorzystujących zdobytą wcześniej wiedzę i doświadczenie, rozwijać będą kreatywność. Zabawa będzie kluczem do uświadomienia sobie własnych potrzeb estetycznych, a co za tym idzie – potrzebę realizacji siebie poprzez sztukę. Większość ćwiczeń opartych będzie na dziełach sztuki, z którymi uczestnicy zapoznają się w trakcie wyjazdów do muzeów. Dzieła będą punktem wyjścia, inspiracją do komentarzy i oceny. Uczestnicy będą je zmieniać i dostosowywać do siebie samych, do własnej wrażliwości, przykładać do obecnych czasów, zwłaszcza w przypadku dzieł historycznie odległych. Planowane jest również przeniesienie działań projektowych w przestrzeń internetową. Uczestnicy będą mieć możliwość prezentacji swoich prac w sieci na jednej z platform społecznościowych. W efekcie uczestnik projektu – odbiorca dzieła stanie się jego jakby współautorem. Wypowiadając swoją prawdę za pomocą sztuki stanie się wrażliwszy i otwarty na prawdę drugich. Dzieła sztuki staną się bardziej oswojone i mniej odległe. Odbiorca stanie się artystą, przestanie mówić „ja” i „oni” a zacznie mówić „my”.
Muzea, które zwiedzimy podczas realizacji projektu:
1. Muzeum Archeologiczne w Krakowie – najstarsza archeologiczna placówka w Polsce. Powołano ją jako Muzeum Starożytności, w lutym 1850 r. Podstawą zbiorów są materiały pozyskane drogą badań archeologicznych. Pochodzą one z terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Ukraina, Litwa, Białoruś) oraz przede wszystkim z terenu Małopolski, która stanowi główny obszar zainteresowań Muzeum.
2. Pałac Biskupa Erazma Ciołka. W roku 2007 w Pałacu otwarte zostały dwie stałe galerie prezentujące kolekcje Muzeum Narodowego w Krakowie. Na I piętrze znajduje się wystawa Sztuka Dawnej Polski XII-XVIII wiek, gdzie można oglądać dzieła polskiej sztuki średniowiecznej, renesansowej i barokowej. Na parterze umieszczona została wystawa Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej.
3. Galeria Sztuki Polskiej XIX w Sukiennicach. Znajdziemy tam dzieła malarstwa i rzeźby reprezentujące epoki i nurty najistotniejsze w sztuce polskiej XIX stulecia. W układzie wystawy zaakcentowana została twórczość wybitnych osobowości artystycznych tego czasu, np. Marcelego Bacciarelliego, Piotra Michałowskiego, Jana Matejki i Aleksandra Gierymskiego.
4. Muzeum Narodowe w Krakowie. Znajdują się tutaj trzy Galerie stałe: Galeria „Bron i Barwa w Polsce”, Galeria Rzemiosła Artystycznego oraz Galeria Sztuki Polskiej XX wieku. Muzeum rocznie organizuje kilkadziesiąt wystaw czasowych. Aktywna działalność naukowa, zaowocowała przyznaniem w 2010 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego statusu jednostki naukowej, jako jedynemu muzeum w Polsce. Według prestiżowego brytyjskiego magazynu „Art Newspaper” Muzeum Narodowe w Krakowie jest jedyną polską placówką, która znalazła się wśród najpopularniejszych muzeów świata.
5. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Rynek Podziemny – gromadzi obiekty z zakresu kultury materialnej, dziejów politycznych i gospodarczych, sztuki oraz tradycji i zwyczajów mieszkańców Krakowa od czasów najdawniejszych do dziś.
6. MOCAK. Program działającego od 1 lutego 2010 roku, Muzeum Sztuki Współczesnej obejmuje prezentacje międzynarodowej sztuki najnowszej, edukacje oraz projekty badawcze i wydawnicze. Dwa najważniejsze cele, które stawia przed sobą MOCAK, to przedstawienie sztuki ostatnich 20 lat w kontekście powojennej awangardy i konceptualizmu oraz wyjaśnienie sensu tworzenia sztuki poprzez wskazywanie jej poznawczo-etycznych wartości i powiazań z codziennością.

W ramach umowy zawartej w 2013 r. pomiędzy Fundacją Skawińskie Centrum Wolontariatu i Instytutem Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie „o organizacji praktyk zawodowych dla studentów” ogłoszony zostanie nabór na stanowisko: opiekun administracyjny projektu. Zaangażowane zostaną dwie osoby, wyłonione przez koordynatora projektu na podstawie indywidualnych rozmów. Podczas praktyk wolontariusze będą mieli szanse na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas studiów. Poprzez organizacje projektu, składającego się z szeregu przedsięwzięć, studenci zdobędą umiejętności i kompetencje w dziedzinie zarządzania i działalności kierowniczej. Otrzymają szansę, by uzupełnić wiedzę teoretyczną oraz poprzez praktyczne działania udoskonalić to, czego nauczyli się na studiach. Będą mieli okazję zaobserwować oraz bezpośrednio wziąć udział w profesjonalnie tworzonym projekcie kulturalnym, tak jak ma to miejsce w prężnie działających organizacjach managementu. Pomoże im to w dalszym rozwoju i będzie bezcennym doświadczeniem w perspektywie późniejszej pracy w zawodzie.
Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie przypadnie uczestnikom do gustu i skutecznie połączy przyjemne z pożytecznym. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Skawiny i na stronę Skawińskiego Centrum Wolontariatu – www.scw-skawina.pl