Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

Z PASJĄ DO ŻYCIA

data dodania: 20 czerwca 2016

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Fundację Skawińskie Centrum Wolontariatu, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny i Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie jest projekt „Z pasją do życia”. Skierowane jest ono do 32 osób w wieku 60+ z terenu Gminy Skawina i gmin okolicznych. W projekcie weźmie także udział 15 osób niepełnosprawnych (podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie). Seniorzy, najpierw wezmą udział w warsztatach dotyczących angażowania się na rzecz społeczności lokalnych, planowania i realizowania akcji społecznych. Następnie w praktyce sprawdzą się jako liderzy zmiany i wraz z osobami niepełnosprawnymi zrealizują spektakl lub wernisaż oraz zaplanują wspólne wyjazdy sieciujące. Spektakl lub wernisaż będą mieli okazję obejrzeć mieszkańcy Gminy Skawina, gdyż ich premiery odbędą się w grudniu 2016 r. i będą dostępne dla ogółu społeczności lokalnej. Dzięki współpracy z TV Skawina z przebiegiem i rezultatem projektu, będzie mógł się zapoznać każdy zainteresowany. Projekt stanie się więc niezwykłą promocją idei współpracy między osobami zdrowymi i chorymi, między starszymi i młodszymi. Niezwykłą, bo nie teoretyczną, hasłową, ale praktyczną, gdyż poprzez wspólne, konkretne działanie. W projekcie wezmą udział również wolontariusze – młodzi ludzie – działający w Skawińskim Centrum Wolontariatu. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy współudziale Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uzyskało ono dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach programu ASOS. Nasza wspólna oferta zajęła 7 miejsce na 957 zgłoszonych wniosków.