Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „KURTYNA W GÓRĘ!”

data dodania: 25 lipca 2013

Zakończony w czerwcu projekt Czego Jan nie umie tego Jaś go nauczy wzbudził wielkie zainteresowanie i spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem.

Zróbcie coś takiego w następnym sezonie! – prosili jego uczestnicy, a także ci, którzy o zajęciach słyszeli od krewnych i znajomych. To nas zmobilizowało do obmyślenia kolejnego projektu. Będzie on związany z uczestnictwem w krakowskim życiu teatralnym oraz doskonaleniem umiejętności korzystania ze współczesnych technik dla wykonywania prezentacji multimedialnych. Całość zatytułowaliśmy KURTYNA W GÓRĘ! – e – warsztaty teatralne promujące integrację międzypokoleniową.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oceniło projekt przychylnie i zakwalifikowało go do finansowania w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych. Radość nasza jest tym większa, że propozycji projektów było bardzo, bardzo dużo.

Zadanie zakłada przeprowadzenie warsztatów informatycznych i teatralnych dla 30 osób starszych (60+)  z wykorzystaniem komputerów i czytników e-book`ów,  wykonanie przez uczestników prezentacji multimedialnych, relacjonujących i promujących projekt oraz organizację spotkania podsumowującego I i II edycję ASOS. Wymiana międzypokoleniowa realizowana będzie poprzez udział wolontariuszy. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych  poprzez aktywność społeczną i kulturalną. Aktywność taka stanowi ważny element godnego starzenia się.

Projekt realizowany będzie przez Skawińskie Centrum Wolontariatu, przy współudziale Partnerów: Towarzystwa Przyjaciół Skawiny oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dla uczestników zaplanowano następujące atrakcje:

  1. Pięć wyjazdów do krakowskich teatrów: cztery razy na spektakl i jedna wycieczka za kulisy związana ze zwiedzaniem Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Gwarantujemy dojazd do teatru i powrót.
  2. Warsztaty teatralne Flirt z Melpomeną, podczas których uczestnicy będą rozpatrywać istotę teatru w nawiązaniu do opinii W. Szekspira, iż  Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają. Teatr potraktowany zostanie jako sposób komunikacji, jako obraz sytuacji społecznych, jako dialog. Proste reguły i jednoznaczne obserwacje sprawiają, że można powiedzieć: gdzie są dwie strony dialogu, tam jest już teatr.
  3. Warsztaty informatyczne, podczas których uczestnicy poznają tajniki programów: MS – Power Point i MS Office – Picture Manager, co pozwoli im na wykonanie  prezentacji multimedialnych relacjonujących przebieg projektu.
  4. Międzypokoleniowe spotkanie podsumowujące To co nas łączy, na które zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy obu edycji ASOS.

Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie przypadnie Odbiorcom do gustu i skutecznie połączy przyjemne z pożytecznym. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

Projekt przygotowany i koordynowany jest przez Skawińskie Centrum Wolontariatu.